Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(168)
jelijker vallen. Men kan evenwel daarmede een begin
maken.
S. 98.
V en Vl. Eerfle denkbeelden van oorzaak
en uitwerkfel, en andere aanvanke-
lijke onderfcheidingen.
In deze oefening maakt men de kinderen op den
inwendigen zamenliang, waarin de dingen tot elkander
ftaan, opmerkzaam. Daartoe behoort het verband tiis-
fchen het teeken en het beceekende , de oorzaak en
het nitwerkfel, den grond en de gevolgen , het mid-
del en het oogmerk. In den beginne gebruikt men
deze woorden niet, en bepaalt dezelve nog veel min-
der, maar laat den kinderen, uit veelvuldige voorbeel-
den van dien aard, de denkbeelden zelve daarom uit-
vinden , en dan zegt men hun eerst , hoe men deze
denkbeelden kort uitdrukken kan.
Daardoor is men zeker, dat wanneer zij nader-
hand in een boek of in een gefprek voorkomen,
er iets duidelijks bij gedacht wordt. Daar bij
laat zich ook, ten zesde , voegen het ophelderen van
zekere algemeene denkbeelden, die echter zeer dikwij's
in het gemeene leven voorkomen*, 1). v. waar en valsch,
toevallig, noodzakelijk, fchijnbaar, gelooflijk, onge-
looflijk 5 waarfchijnlijk, onwaarfchijnlijk, en vele andere
meer. Als men er de kinderen in oefent, zelve
daarvoor voorbeelden te vinden, na hun eerst deze denk-
beelden zelfs aan meer anderen duidelijk gemaakt te
hebben, zoo verfch aft dit weder eene uitmuntende oefu-
ning voor het verftand.
S- 99-
VII. Rangfchikking der denkbeelden.
Door de zes ecrfie oefeningen is deze genoegzaam
voor-