Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(167)
eerst mogen de kinderen dezelve opnoemen, zoo als
zij hun invallen, maar vervolgens naar de zinnen.
Eerst mogen zij de voorvi^erpen zien, daarna niet.
III. Onderhoud over den oorfprong en hU
gebruik der dingen.
Door deze oefening met de voorgaande te verbin-
den , wordt dezelve belangrijker- Men fpreekt met de
leerlingen over den oorfprong, het gebruik en de
nuttigheid der dingen , waarvan zij kennis gekregen
hebben. Op die wijze brengt men hun eenen grooten
voorraad van kundigheden bij, die van eene algemeene
nuttigheid zijn, en die hun , als vroeg verzamelde
bouwftoffen, bij het toekomftig meer wetenfchappelijk
onderwijs bijzonder te pas zullen komen, cn leert
hun eene menigte dingen reeds vroegtijdig regt beoor-
deelen, of zich duidelijke denkbeelden van dezelve
maken.
§• 97-
IV. Vergelijken en onderfcheiden.
»
Het opzoeken en opgeven van gelijkheid en onge-
lijkheid , gelijkvormigheid en verfcheidenheid, of het
vergelijken en otiderfcheiden, maakt eene vierde zeer
nuttige oefening van het verftand uit. Men begint
dezelve met geheel zinnelijke voorwerpen, en laat den
kinderen opgeven, welke kenteekenen die voorwerpen
onder elkander gemeen hebben, en welke aan elk
afzonderlijk eigen zijn. Hierop kunnen ook zedelijke
voorwerpen, als deugden en ondeugden, in bepaalde
gevallen voorgefteld , volgen. De kinderlijke vermo-
gens aan gelijkluidende woorden te oefenen, zal moei-
L 4 j«-