Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(166)
is het noodzakelijk, in deze oefeningen de ligtfte zelfs
niet over te flaan.
De eerfte gefprekken moeten -over voorwerpen han-
delen , die onmiddellijk op de zinnen werken. Men
laat de kinderen , terwijl men op de voorwerpen
wijst , den naam naauwkeurig uitfpreken. Dan gaat
men tot afwezige voorwerpen over, waarvan zij reeds
denkbeelden hebben, en alzoo oefent men het voor-
ftellingsvermogen en de fpraak; ook kunnen afbeel-
dingen, en, bij fommige dingen, afteekeningen gebruikt
worden.
De voorwerpen tot dit onderhoud zijn: alles wat
het kind omringt, alles wat tot voedfel, kleeding en
gemak behoort, wat op het veld of in den tuin is,
wat aan dieren, planten, enz. gevonden wordt, l>et
ligchaam des kinds, enz.
Ontftaat bij dit onderwijs naijver, en hoort men:
y, ik weet nog wat", dan neme men dit met goedkeu-
ring aan, alleen zorgende, dat er niet te veel en te
fpoedig van het een op het ander gefprongen wordt.
§• 95'
II. liet opfporen der kenteekenen.
Van het geheel gaat men tot de deelen over. Eene
tweede verftandsoefening beftaat dus in de deelen te
noemen, derzelver ligging te bepalen, den zamenhang
op te geven, dan de kenteekenen aan de dingen op
te zoeken en te benoemen. Ook hier gaat men van
het gemakkelijke tot het meer moeijelijke over. Ter
befchrijving dezer kenteekenen zijn dikwijls hoedanighe-
den noodig, die den vorm , het getal, de eigenfchap-
pen en gefteldheden der dingen aanwijzen. In het
eerst