Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 165 )
mogelijk opgeleid, en niet flechts in het algemeen
tot waarnemen, opmerken en fpreken , maar ook tot
naauwkeurig en dCtidelijk waarnemen, opmerken
en fpreken gebragt moet worden, werd reeds vroeger
vermeld, en voor de verftandelijke opvoeding vooral
noodzakelijk gerekend. Doch alzoo door de onder-
wijzers en opvoeders hierin te weinig gedaan wordt,
of wel het meeste aan het lot of de willekeur wordt
overgelaten, zoo is het zoo veel te noodzakelijker, dit
deel van het onderwijs hier meer uitvoerig voor te
dragen.
Zoodra het kind eenen ouderdom bereikt, dat het
voor eenig gezet onderwijs naar ligchaam en ziel ge-
fchikt is, bepaalt men zich, om werkzaam te zijn ter
ontwikkeling, oefening en verfterking van de vermo-
gens der ziel. Dit wordt volgens een goed overdacht
plan verrigt. Het moet van een bepaald punt uit-
gaan , tot een bepaald doel ftrekken, en den natuurlijken
gang der ontwikkeling van den menfchelijken geest
volgen. Tot dit einde kan men- in bepaalde uren
eene foort van denk- en verftands-oefeningen houden,
S- 94.
I. Opwekking der opmerkzaamheid, en oefening
in het opmerken en benoemen der zinne-
lijke voorwerpen.
Daar, waar kinderen volgens geen geregeld plan
werden opgeleid, om door opmerking duidelijke voor-
ftellen te verkrijgen cn die aan woorden te verbinden,
ja , al waren zij door omftandigheden van toevalligen
aard zelfs voor het oog daarin verre gevorderd,
L 3 is