Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 161 )
komst met die van anderen zou mogen veronderftel-
len , als ook, dat zelfs de uiterlijke omitandigheden
hierin weinig of geen onderfcbeid maken, en dat
men een gelijkvormig onderwijs voor de jeugd mag
cn moet aannemen.
S- 91-
Begin van alle onderwijs.
Daar het onderwijs, in het algemeen, in iederen
leerling, vtin welken Rand ook, het hoogde in den
mensch, en dus de rede, het hoogde moet ach-
te, zoo is er ook voor allen, welke voor on-
derwijs vatbaar zijn , ten minde iets gemeens , waar-
door tevens de dof voor alle aanvankelijk onderwijs
bepaald wordt. De rede ontwjkkelt zich , namelijk ,
door het aanfchouwen en befchouwen der omrin-
gende wereld, en wel zoo veel te beter, naarmate
de enkele deelen naauwkeuriger gekend, vergeleken
en onderfcheiden, en de denkbeelden door de fpraak
bepaald worden; offchoon, daarenboven, in de rede
denkbeelden ontdaan, die niets met het zinnelijke
gemeen hebben, en uit de wetten van het denk-
vermogen , of uit den aanleg tot godsdienst en zede-
lijkheid voortkomen.
Zal dus het onderwijs de natuurlijke ontwikkeling
te hulp komen, dan behoort\de bepaling der opmerk-
zaamheid op het waarneembare, verbonden met de
aanwijzing door de fpraak, de eerde bezigheid in
het onderwijs tc zijn; en alzoo de mensch aan
het vrije gebruik der fpraak wint, wanneer hij de-
zelve niet flechts hoorend verdaat en fprekend ge-
bruikt, maar ook hare zigtbare teekens kent en
L ge-