Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
( IGO)
wanneer men tien loomo en traga rot ecnlg voortgaan
brengt. Hierdoor zou men het ontltaan van groote
mannen, van welke het geluk der maatfchappij zoo
zeer afliangt, regtftreeks tegenwerken. De algemeene
gronddelling behoort in dezen gevolgd te worden ,
namelijk, het grootde getal der middelbare of ge-
wone vermogens en vorderingen bedendig in het oog
te houden ^ zonder de andere daaruit te ver-
liezen.
S. 90.
Van hetgene onderwezen moet worden.
De theorie der onderwijskunst moet eindelijk nog
onderzoeken, welke de onderwerpen zijn , waaraan
de jeugdige geest zich zal oefenen, en waarmede hij
zich zal bekend maken. Ziet men alleen op den aanleg,
dan is er geen ')veten of doen ^ hetwelk, in het alge-
meen , binnen den kring der menfchelijke natuur ligt,
dat niet gefchikt is , om voor ieder in het bijzonder
te dienen. Hierin zou men den grond kunnen zoe-
ken , om te beproeven, den leerling voor alles
gefchikt te maken , en hem al het wetenswaardige te
doen leeren; maar fpoedig genoeg herinneren de ver-
loopene tijd, de maat der krachten cn de bepaalde
uiterlijke betrekkingen aan de noodz.akelijkheid der
beperking.
Wanneer men dus de onderwerpen van het onderrigt
zal bepalen, dan moet men dit bovendaande naauw-
keurig in acht nemen , en daar bij voegen, dat, hoe
verfchillend de menfchen ook zijn mogen, de eerde
werking der vermogens bij geenen zoo aanmerkelijk
onderfcheiden is, dat men daarin geene overeen-
komst