Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 159 )
leerlingen; en de werkplaatfen zelve hebben, van
ouds af, veel meer bekwame handwerkslieden ge-
maakt, dan alle voorlezingen en fchriften over tech-
nologie en kunst.
Gelijk het bezien der dingen iedere befchrijving, als
het kan, behoort voor te gaan, zoo is het voordoen
en voormaken ook voor het mededeelen der theorie
te ftellen. Hieruit vloeijen de volgende regels
voort.
Wanneer het mogelijk is het onderwijs te verbin-
den met het bezien der-dingen, zoo als bij het on-
derwijs in de natuurlijke geiciiiedenis, aardrijkskunde
enz., dan moet men dit niet verzuimen , en kan het
door de voorwerpen zelve geen plaats hebben, dan
gefchiede het door nagemaakte , of afteskeningen.
Werktuigelijke en kunstbekwaamheden (fchrijven,
teekenen, muzijk), leere men door voordoen, terwijl
men den leerling aanfpoort het juist zoo na te doen.
Neemt hij, niettcgenftaande alle voorzorgen, Hechte
manieren aan , dan herhale hij het zoo lang, tot het
goede ten voorfchijn komt.
Hoe kleiner het getal der leerlingen is , hoe beter
de leerwijze aan her bijzonder eigene van iederen
leerling pasfend kan gemaakt worden. Is het getal
groot, dan blijft het dikwijls eene vraag, tot wien
de onderwijzer zich het meest zal bepalen; veelal
bekomen dan de zwakfte en meest achterblijvende
de grootfte beurt. Maar hoezeer dit wel te bil-
lijken is , zoo is het aan den anderen kant toch on-
verantwoordelijk , dat men vlugge kinderen , of die
bijzonder naarftig zijn, door loome zonder ziels-
kracht zou doen tegenhouden en den tijd laten ver-
beuzelen. Men verliest veel meer , wanneer men
een vaardig kind in zijnen loup -Jluit, dan men wint,
wan-