Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 155 )
duuklijk, bepaald, eenvoudig, opwekkend en kifpan-
nend voor de ziel, en, in het algemeen, oefenend
zijn. Bij de behandeling der antwoorden is te let-
ten, hoe men te werk moet gaan, wanneer zij goed
zijn, wanneer zij te regt wijzing vorderen, en wan-
neer zij in alle opzigten oefenend, en voor het ge-
heugen en (Je fpraak vormend moeten gemaakt wor-
den.
De gang des gefpreks, de verbinding der deelen,
de afwisfeling van enkel vragen en antwoorden met
wederkeerig fpreken, dit alles wordt door den inhoud,
het doel en de gedeldiieid des leerlings bepaald.
Bij geen vorm van onderwijs moet de onderwijzer
zoo veel door het werkelijk doen leeren als hier. Be-
ftendig moet hij voor oogen houden, dat hij bij kin-
deren met iedere oefening moet paren het geven van
regelen, opdat hetgyie gewild en gedaan wordt
de meest mogelijke diüdelijkiieid erlange, ten einde
ook voor het vervolg afwijkingen of verkeerdlieden
voor te komen.
Betrelfende de vragen, is nog nader op te merken,
-dat de duidelijkheid voortfpruit ,uit de duidelijkheid
der denkbeelden van den vrager , zoowel als uit de
verftaanbaarheid der woorden. Zij is betrekkelijk,
naarmate de perfoon , die gevraagd wordt, meer in
jaren gevorderd is, of tot dezen of genen ftand be-
hoort, De bepaaldheid fluit alle dubbelzinnigheid ,
alsmede al datgene uit, waarop niet bepaald kan
geantwoord worden. De eenvoudigheid waakt te-
gen verveling en te groote zamenftelling in den
vorm. Dc kortheid ^ zoo verre zij met de duidelijk-
heid beftaanbaar is , weert wijdloopigheid, en vooral
het gezochte. De hoofdzaak is, dat door de vragen
cenc levendigheid worde voortgebragt, die den geest
be-