Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 154 )
De eerfte dezer vormen behoort bijzonder bij het
aanvankelijk onderwijs, terwijl de laatfte alleen bij
het hoogere onderwijs kan gebezigd worden,
86.
Catechetifche Leervorm.
De catechetifche leervorm onderfcheidt zich van
de acromatilche door de beftendige wederkeerige
werking van den onderwijzer op den leerling, en van
den leerling op den onderwijzer. Zij beftaat in met
elkander fpreken, vragen cn antwoorden. Maar de
vragen moeten, volgens den regel, bet fpreken met
eikanderen voorafgaan. De aard dezer wijze van
handelen is zelf zoekende {heuristisch), wanneer ge-
fprekswijze het onbekende , of de duistere , verwar-
de gedachte , uit een gezet, en verder tot duidelijk-
heid gebragt wordt, wat reeds in de ziel lag. Ook
kan de aard van handelen onderzoekend (^dokimas-
iisch') zijn, wanneer onderzocht wordt, op welk
eenen trap van vordering in het algemeen, of hoe
verre, in opzigt tot eenige vvetenfchap , de leerling
gekomen is. Nog kan het afvragend {repitotischy
zijn, wanneer het opgegevene of voorgedragene gere-
geld afgevraagd wordt. Alles komt hierop neder,
goed te vragen, de antwoorden behoorlijk te behan-
delen, en de leiding beftendig magtig te blijven.
Offchoon, volgens het voorgedragene, het doel
den leervorm kan wijzigen, zoo heeft hij toch
zijne eigene , algemeene , natuurlijke wetten en rege-
len. In ieder catechetisch onderwijs komen twee
hoofdzaken voor: het vragen goed te doen, en de
antwoorden goed te behandelen. Iedere vraag moet
diii-