Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12Ö )
gende denkbeelden op te wekken en te voorfchijn te
doen komen.
Geheel verkeerd verwisfelden vele opvoedkundige
fchrijvers deze wijze van onderrigt met de zooge-
noemde catechetifehe leerwijze, en bepaalden tot het
wezen der zaak vragen en antwoorden , waardoor de
grove dwaling ontftond, in alles Socratisch te wil-
len onderwijzen , als of gefielde cn bepaalde kundig-
heden , met historifche en nog onbekende onderwer-
pen , door vragen uit de ziel te halen waren.
Ook behoort men niet te vergeten, dat socrates
geene kinderen maar volwasfcnen onderwees, in
welke reeds ontwikkelde vermogens en een belang-
rijke voorraad van denkbeelden en kundigheden voor-
handen waren.
S- 85.
Dc vorm van het onderwijs.
De vorm , in welken de onderwijzer zijn onder-
wijs mede deelt, is of een gefprek, en wordt
dan gewoonlijk de catbechelifche genoemd, of
eene onafgebrokene langere of korte rede, gerigt
tot den leerling , en dus eene zamenhangende voor-
dragt, welke zich van het eigenlijke onderwijs daar-
door onderfclieiJt, dat het wederkeerig mededeelen of
het gefprek houden ontbreekt.
Beide deze vormen kunnen in een gepast onderwijs
dikwijls niet gcfcheiden worden. Het is; voor den
volwasfene zelfs ook voordcel, daar iedere wisfeling
van denkbeelden de ontvangende en mededeelende
kraciit der ziel in gelijke beweging zet, en bloot hoo-
ren en opnemen vermoeit en het denken verzwakt.
K 5 .De