Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(152)
S. 84.
I
Dubbele Iccruijze.
De aard en wijze, hoe het onderwijs op den leer-
ling , bijzonder bij alle onderwerpen, waartoe ziels-
vermogens gevorderd worden , werken moet, wordt
door de natuur van ieder onderwerp bepaald. Zij
z^jn in dit opzigt van tweederlei aard. Eenige zijn
historisch, willelteurig en ftellig. Deze moeten
eigenlijk geleerd worden, eerst met het verlland, en
dan met het geheugen. De onderwijzer moet de-
zelve door mededecling tot het eigendom van den
leerling maken. Hiertoe behooren natuurkundige we-
tenfchappen, gefchiedenis, het toevallige in de
taalkunde, hct ftellige in alle menlchelijke inrig-
tingen, enz.
Andere onderwerpen van^ het onderwijs zijn van
eenen wijsgeerigen aard; in de natuur der menfchen
en in hunnen aanleg gegrond , regelen zij zich naar
de wetten van het denk- gevoel- en begeer-vermogen.
Bij deze is het onderwijs meer een wekken, doen
opkomen , ontwikkelen, leiden en vormen. Dit is
het geval bij de mathimatifche en wijsgeerige weten-
fchappen, bij de algemeene taalkunde, zedekunde en
godsdienstleer.
Dikwijls belioort een onderwerp van het onderwijs
tot beide foort, en vordert ook daarom de vereeni-
ging van de fynthetifche en analytifche leerwijze.
Het is bekend , dat de tweede foort dezer dub-
bele leerwys de Socratifche genoemd wordt, naar-
dien socrates in den omgang met zijne leerlingen zich
zeer veel van dezelve fchijnt bediend te hebben , ten
einde de in den geest fluimerende en diep lig-
gen-