Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ISl )
bepalen tot de beteekaiis van hetgene het fchrijft.
Bij het onderwijs in vreemde talen kan men tevens
letten op hetgene in die talen gefchreven is; alsmede
bij het leeren van de eene taal letten op het gebruik
der andere.
Zeer dikwijls bedaat bij het onderwijs de werk-
zaamheid van de ziel des leerlings flechts in ontvan-
gen cn opvatten; daar de onderwijzer gedurende zijn
onderwijs zich bevlijtigen moest, door opweki<ing,
aanfporing en oefening der zielsvermogens , tot zelf
werken cn medewerken , tot eigen oordeel, tot
eigen onderzoek en beoordeeling van de voordragt
te brengen.
De wijze, waarop kinderen tot eigene werkzaam-
heid gebragt worden, is zeer onderfcheiden. De
voorbereiding voor de lesfen is onder anderen eene
zeer groote zaak, naardien de leerling daarbij zich
zelven helpen , zelf denl^en , zelf beproeven en naar
hulpmiddelen uitzien moet. Woordelijk van buiten
leeren moet niet verzuimd worden, alzoo het belang-
rijk is , veel in het geheugen te hebben en daar-
van zeker te zijn , bijzonder van historifche zaken
en algemeene regelen. Een voorraad van uitgezochte
plaatfen uit belangrijke fchrijvers, zoo oude als
nieuwe , is mede een belangrijke fchat. Schriftelijke
herhalingen hebben meer waarde, dan enkel lezen
en weder lezen.
Al het fciiriftelijke werk moet naauwkeurig nage-
zien en verbeterd worden; Het moet net en goed ge-
fchreven , zindelijk behandeld en zorgvuldig bewaard
worden , opdat hij, die daartoe bevoegd is, zich
telkens van dc gemaaiite vorderingen kunne overtuigen.
K 4