Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 150 )
denken, overleggen en werken; dat hij, dp-^-enbo-
ven , die vermogens der ziel bijzonder zal oefenen ,
welke voor de verdere werkzaamheid van bijzonder
gewigt zijn; en dat hij, eindelijk, den trage door
aanfporing zal voortdrijven , hem moed geven cn
hem werkzaam maken. Dit.alles maakt voor een
kind het leeren gemakkelijk.
Uit dita'les vloeit van zelf voort, dat geen on-
derv/ijs kan baten, hetwelk den leerling onverfchillig
laat; daar, integendeel, het moeijclijkile gemakkelijk
en aangenaam wordt, wanneer de onderwijzer be-
langftelling weet te verwekken en te onderhouden.
Alleen daardoor kan hij de opmerkzaamheid des leer-
lings ^gaande houden , zoo noodig bij alle onderwijs.
Zoo lang de leerling zipJi innerlijk met het onder-
werp des onderrigts bezig houdt, zelf merkt,
dat zijne pogingen om te verftaan wat de onder-
wijzer voorgedragen heeft gelukken, en iedere op-
gave hem aandrijft, om dezelve op te losfen, zoo
lang kan men van zijne deelneming zeker zijn. Door
dwang , tegenzin en ongeduld wordt de deelneming
verdreven.
§■ 83.
Meer dan één doel bij het onderY:tjs op het oog te
hebben , en eigene werkzaamheid te bevorderen.
Dikwijls kan het onderwijs ftrekken , om meer dan
één oogmerk te gelijk te bereiken. Daardoor wordt
dezelfde zaak op verfchillende wijzen nuttig ge-
bruikt. Zoo kan men bij het leeren lezen tevens
gebruik maken van den inhoud der Icesftof, en bij
het leeren van liet werktuigelijk fchrijven , liet kind
be-