Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( M6 )
Daardoor alleen wordt de eenz^digheid in de oplei-
ding voorgekomen. Dus past alleen die leerwijze,
waarbij de onderwijzer in zijnen leerling, gelijk de
opvoeder in zijnen kweekeling, al de vermogens van
den mensch zich beftendig voorftelt, ten einde aller-
wege te ontwikkelen en te vormen. Het onderwijs
behoort dus te gelijk verftandelijk, iesthetisch en zede-
lijk te werken, en den leerling niet voor de fcho-
len, maar voor de zamenleving op te leiden. Onder
eenen onderwijzer , die alzoo zijn onderwijs weet te
geven, wint ook het karakter van zijnen leerling,
door den ernst, waarmede hij alles verrigt, door het
voorbeeld van ftrengheid, dat hij in het betrach-
ten zijner pligten geeft, en door het hoog gewigt en
het groot belang, dat hij in al het ware, gron-
dige , en in zijne foort volkomene, alsmede in alles
wat regt en heilig is, ftelt.
S. 8I.
Noodige zaken, bij het onderwijzen
in acht te nemen.
De eerfte verrigting des onderwijzers is, tc onder-
zoeken de mate van de vorderingen zijner leerlin-
gen. Hij moet juist van het punt van hoogte uit-
gaan, waarop hij het kind gevonden heeft. En zijn
onderwijs kan dan planmatig genoemd worden, wan-
neer het overeenkomftig den ouderdom, de voorbe-
reidingen en de vorderingen van de leerlingen bere-
kend is.
De eerfte regel eener goede leerwijze is , in iede-
ren ouderdom , de vermogens der ziel gepaste werk-
zaamheid te geven. Ook moet de behandeling zich
regelen naar de jaren; en het is zeker, dat een kind an-
ders