Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 145)
§. 79.
Algemeens grondßelüngen van het onderwijs,
naar bet tcrße doel.
Offchoon alle vorming door onderwas, buiten da
leerwijze die gevolgd wordt, een onderwerp o£ eene
ftof vooronderflelt, waaraan de vermogens der ziel
zich oefenen , zoo kan men toch de beide zaken ook
van elkander denken, en afzonderlijk behandelen. In
zoo verre heeft men algemeene wetten voor de leer-
wijze. Zij zijn gegrond op de wetten, die aan de
menfchelijke natuur eigen zijn, en die den gang der
ontwikkeling naauwkeurig bepalen. Wie dus aan
deze de beste kennis heeft , kan de bedrevenfte man
worden.
Ieder, die onderwijzer wil zijn, moet zich duidelqk
bekend maken met hetgene hij doen moet, waartoe
hij zich bepaalt, en onder welke voorwaarden hij
daarin alleen zijn doel kan bereiken , en zich zelven
in het bezit ftellen van al datgene, wat dienen kan
om daarin wel te (lagen. Maar buiten deze kennis
behoort nog de gaaf, gefchiktheid en bedrevenheid
tot onderwijzen, hem bijzonder eigen te zyn, die
hoogst nuttig voor zijne leerlingen wil wezen.
S. So. '
Bij' alle onder'nnjs moet de geheele fnensch
in het oog gehouden worden.
Bij alle onderwijs, het mag betreffen wat het wil,
moet men fieeds den geheelen mensch met al zijnen
aanleg en zijne vermogens in het oog houden.
K Daar