Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(1«)
te doen opmerken, ontelbare begrippen bQ te bren-
gen, te regelen en te bevestigen, vele kundigheden
te doen verkrijgen, onvermijdelijke fprongen, die ,
door zijn eigen weg te gaan, zouden ontdaan, te
verhoeden , en alle openingen aan te vullen , als ook
om het verftand, dat zich zoo ligt vergist, met vas-
te hand te leiden en te belturen naar het verhevene
doel.
Zeker heeft men enkele menfchen, maar ook als
bijzondere verfchijnfelen, die zich hoofdzakelijk, doch
van eene enkele zijde , gevormd hebben. Zij zijn,
langs dezen weg voortgaande, zelfs uitvinders ge-
worden, en dus tot dat gekomen, waartoe geen on-
derwijs leiden kan. Doch dit is geenszins aan te
voeren, ten einde te bewijzen, dat eigene werkzaam-
heid , buiten alle onderwijs , in flaat zou zijn, ieder
mensch tot meerdere ontwikkeling, ware kennis en
grooter gebruik te brengen; want de ondervinding
leert, dat over het algenjeen genomen, weinige men-
fchen het zoo verre brengen, en daarenboven zonder
eenig onderwijs eenen verbazenden omweg- nemen,
zonder daarbij te winnen, en dat de groote menigte
van middelbare vermogens, welke onontbeerlijke le-
den der zamenleving zijn , zulke opleiding door on-
derwijs volftrekt belioeven, om zoo nuttig mogelijk
voor zich zelve en anderen te leven. Dus is onte-
genzeggelijk het onderwijs van groote waarde, en
eene weldadige bron, die onophoudelijk het genoegen
en geluk vergroot van allen, die zich uit dezelve
willen verzadigen. De perfonen, die zich tot zulke
weldadige medewerking wel willen bepalen, zijn de
nuttigfte leden der maatfchappij.
S. 77.