Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 138 )
ten vermijden. De dochters zullen het best door hare
moeders, of door vrouwen, die hare plaats moeten
bekleeden, worden opgevoed. De voornaamfte zorg
dezer opvoeding zij: de ongekundelde befchaving des
verftands , inzonderheid ter verkrijging van juiste denk-
beelden van alle menfchelijke betrekkingen; de vor-
ming van haar zedelijk, godsdienftig en aesthetisch
gevoel, zonder hetzelve te overfpannen; het 'ffifcher-
pen van eene behoorlijke achting voor en lust tot die
mindere bezigheden en werkzaamheden, die aan meis-
jes, huisvrouwen en moeders pasfen; haar te wape-
nen tegen het gift der vleijerij; haar te gewennen aan
eene natuurlijke dienstvaardigheid jegens een ieder,
aan eene ongedwongene openhartigheid, die zoo veel
beminnenswaardiger is dan alle gemaaktheid, aan
zachtmoedigheid zonder onverfchilligheid, aan be-
fcheidenheid zonder gebrek aan gevoel harer waarde,
aan het vereenigen van toegevendheid met vastheid
van geest, van bevalligheid met waardigheid.
Breeder kan men hierover lezen in de volgende
werken :
Befchouwing der Vrouwelijke Opvoeding, door
ii. moore, 1 deelen. Te Haarlem, btj de
Wed. A. loosjes, pz., 1823.
Aanleiding tot de Ligchamelijke en Zedelijke
Opvoeding van het Vrouwelijk Geflacht, door
D&RwiN , HUFELAND cn BAKKER. Tc Gronin-
gen , bij van boekeren , I824.
De volgende werken kunnen de gegevene denkbeel-
den over de zedelijke opvoeding verder uitbreiden:
De Zedelijke Opvoeding der Jeugd, door van
en-