Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 136 )
Voor de te vroege inleiding in gezelfchappen moet
men krachtig zorgen. Wanneer dit tijdftip nadert,
dan moet bij eene tot krachtige grondftellingen lei-
dende opvoeding het karakter behoorlijke vastheid ver-
kregen hebben, om zoo min onverftandige en gekke
gebruiken als valschheid en huichelarij van anderen
aan te nemen.
In de groote wereld hecht men aan de uiterlijke
befchaving zoo veel waarde, dat men , bijzonder den
jongelingen en jonge dochters , die zich goed kunnen
voordoen, het niet bezitten van een aantal noodza-
kelijke kundigheden vergeeft. En van daar komt het
ook, dat jonge lieden zoo vroeg in de wereld gebragt
worden, daar gezelfchappen worden aangezien als
oefenfcholen van ware befchaving. Doch wanneer men
deze gezelfchappen nagaat, en ze vergelijkt met het-
gene kinderen, en zelfs jongelingen en jonge dochters,
zijn, en overweegt hoe deze denken, gevoelen en hande-
len moeten; wanneer men de grenslijn befchouwt, tus-
fchen hen en perfonen van rijper ouderdom door de
natuur getrokken, en welke hier geheel vergeten
wordt; wanneer men de onuitfprekelijke fchade bere-
kent, welke eene zoo vroege ontwikkeling en opvoe-
ring te weeg brengt, dan kan men niet anders wen-
fchen, dan dat in de eerfte jaren flechts gezien worde
naar datgene, wat den mensch natuurlijk past, en
dat daar, waar verfijning moet plaats hebben, zulks
tot latere jaren verfchoven worde.
S. 75'