Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 135 )
kinderen, dan kan zelfs in het beste gemoed de liefde
voor ouders afnemen, het huis drukkend worden, en
bij flechteren fpoedig bitterheid ontdaan. De zuster-
liefde laat zich mede niet gebieden , maar er is veel
gewonnen, wanneer men bewerkt heeft, dat er een be-
fcheidene, vriendelijke toon en eene hartelijke welwil-
lendheid onder zusters heerscht.
Verder kan men de gelegenheid dikwijls verwekken,
dat kinderen van hetzelfde huis elkander noodig heb-
ben, en dat jongere aan de oudere moeten toevertrouwd
worden; dit brengt te weeg, dat zij elkander aanhan-
gen.
Bij het verwekken en bevorderen van vriendfchap
omtrent vreemden, of die niet tot het huisgezin be-
hooren , moet men vooral letten op de neiging tot het
andere geflacht, en waar men die ontdekt, haar trach-
ten af te leiden, en te brengen tot het zuiver ideaal
der menschheid , waardoor de deugd bewaard, en de
ziel met diepen afkeer van het kwaad vervuld wordt.
§. 74.
Uitwendige befchaving.
Hoogachting voor menfchen en algemeene welwil-
lendheid, verbonden met het inwendig zedelijk gevoel,
zijn de bronnen der uitwendige befchaving en wel-
voegelijkheid. En flechts in zoo verre zij daaruit
voortkomt, kan zij als een deel der zedelijke opvoe-
ding befchouwd worden; en dus mag hiertoe geen
middel gebruikt worden, dat ftrijdig is met de wetten
der zedelijkheid, iets, dat veel te weinig door de
groote wereld bedacht wordt.
I 4 Voor