Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 134 )
c. wessels. Te Zalt-Boemel, btj noman ,
1821. Opvoedingsleer van hergenröther ,
241—247.
S- 73.
Invloed der opvoeding op de liefde der familie
onderling en op den zin voor vriendfchap.
De algemeene welwillendheid, die alles, wat
mensch is, ja zelfs alle gewaar wordende wezens, acht
en bemint, wordt, wel is waar, aan de ^ne zijde
door het Iterk aanhangen aan landslieden, bloedver-
wanten en vrienden bepaald; maar, aan de andere
zijde, is de zin voor den engen familiekring en ver-
dere vriendfchaps-verbindingen zeer dikwijls de bron
der alomvattende liefde geworden.
Van de ouders moet de eerfie opwekking uitgaan.
Het is .zeker hunne eigene fchuld, vvanneer zij door
hunne kinderen niet bemind worden. Maar de op-
voeder kan hier ook zeer medewerken. Vriendfchap
is eene te vrije, dikwijls van het oogenblik afhangen-
de-, gewaarwording, dan dat zij zich laat aanbrengen
of gebieden. Doch men kent eene vorming des ge-
moeds, die voor vriendfchap vatbaar maakt, en de
opvoeder kan ten minfte menige vergisfing in de keus
van vrienden voorkomen.
Tot het bevorderen van genegenheid en gehechtheid
aan familien behoort: groote belangftelling van de
ouders in de kinderen, opmerkzaamheid op dezelve,
verftandige zorg voor hun welzijn, en, in rijpere jaren,
ook eene behandeling, die aan hunnen ouderdom past.
Behandelt men jongelingen en jonge dóchters te lang als
kin-