Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(133)
voorhandene vermogens, ^ door het dienstbaar ma-
ken der voorhandene middelen , en door eigen voor-
beeld.
De natimrlijke gefteldheid des karakters heeft zeker
een groot deel aan de fterkte der neiging, welke fom-
migen goede, zedige menfchen zeer eigen is, om in
het geheel zoo weldadig in te grijpen. Maar de op-
voeding kan veel daartoe bijdragen, hoofdzakelijk
door verftandelijk onderrigt, en door de overtuiging,
dat ieder deel van het geheel krachtig het zijne moet
doen, en dat zoodra het zich onttrekt, het de plaats
niet waard is, die het inneemt. Dit doe men zijnen
kweekeling van jongs af zoo duidelijk mogelijk kennen ,
bijzonder door het aanvoeren van voorbeelden, die
veel eer goede moeten zijn, om tot navolging te ftrek-
ken, dan kwade, om van het kwade afgefchrikt te wor-
den.
Uit de voortzetting van de opwekking dezer edele
neiging, laat zich de ware fchatting van de waarde
van anderen afleiden , de betrekking op de maatfchap-
pelijke vereeniging aanwijzen, en echte vaderlandsliefde
in het hart planten. Men zorge voor ontaarding, en
doe echte christen-gezindheid als de kenmerkende
onderfcheiding dezer liefde tot het vaderland zijn.
Want daardoor wordt hetgene zoo dikwijls, verkeer-
delijk , vaderlandfche gezindheid, Patriotismus, genoemd
wordt, geweerd, en de mensch binnen de palen van
het menschwaardige gehouden.
Hoe eigenlijk de vaderlandsliefde op te wekken,
voort te brengen, te verfterken en te onderhouden
is , kan niet gemakkelijk in weinige woorden gebragt
worden, wij verwijzen daarom ook naar de volgende
werken: Opwekking aan de Nederlandfche Natie, door
1 3