Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 131 )
lof en berisping; verzwakt men het gevoel van eene
zekere eigene waarde, zoo maakt men hem bloohartig
en bedeesd; verzwakt men de fchaamte bij het ge-
heim gevoel van gebrek aan zekere hoedanigheden,
zoo verdelgt men de fchoone bel'cheidenheid, en
maakt hem onbefchaamd en onverdraaghjk praatziek.
Eenige korte opmerkingen zullen hier niet ongepast
zijn. \
Het pogen om eigendom te verkrijgen is goed,
wanneer het binnen behoorlijke palen blijft; weshalve
men den kweekeling niet onverfchillig behoort te ma-
ken omtrent het bezitten van eigendom. En daar
dit zoo veel zuiverder en edeler genot oplevert, wan-
neer het de vrucht van eigen akker is, zoo trachte
men opzettelijk daartoe de zucht te bepalen. Dit kan
op verfciiillende wijzen gefchieden. Bij minvermogen-
den liggen de middelen voor de hand; maar bij ruim-
bedeelden is het moeijelijker: evenwel doen zich ook
daar den opvoedkundige verfcheidene middelen voor.
Zucht naar goed en gewin wordt ook zijdelings ge-
voed en gevormd, door de kinderen aan fpaarzaamheid
te gewennen en verfpilling voor te komen. Dit wordt
gemeenlijk door diegenen , welke niet in het tegen-
overgedelde gebrek van gierigheid vallen, voor veel
te onbeduidend in vroegere jaren gehouden, hoe-
zeer het in eenen tijd van weelde van bijzonder ge-
wigt is.
Men leere dus den jongen lieden verftandige fpaar-
zaamheid befchouwen als eene even groote, en, voor
een welwillend hart, even gewigtige cn moeijelijke
deugd, als b. v. weldadigheid, ten gepasten tijde uit-
geoefend , — verfpilling, daarentegen, als eene wezenlijke
ondeugd, ten minfte als de bron van vele ondeugden,
b. V. onregtvaardigheid, ongetrouwheid aan zijn gegeven
I a woord.