Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 130 )
heid gewennen. Dit bewerkt men, wanneer men hen
dikwijls op hunne onervarenheid opmerkzaam maakt,
en hen oplettend doet zijn om niets onverflan-
digs te zeggen. Ook fpreke men daartoe met hen
dikwerf over oude verdienftelijke menfchen met groote
achting.
Verachtelijke trotschheid, belagchelijke hoogmoed,
ellendige praalzucht, worden door verachting, fpot
en een fmadelijk lagchen geftraft. Slechts bij kinde-
ren van verwaarloosde opvoeding ga men ver-
fchoonender te werk. .En nog minder past het bij
zulke, die trotsch fchijnen, zonder het te zijn. Dit
heeft dikwijls plaats bij bloode en verlegene kinderen.
S- 71.
Men moet behoedzaam te •werk gaan in het ver-
zwakken der zelfbedoelende neigingen.
Hoezeer men ook bij de opvoeding de zelfbedoelen-
de neigingen en driften op allerlei wijzen moet tegen-
werken, zoo wachte men zich toch even zorgvuldig,
van de natuurlijke en weldadige zucht naar meerdere
volkomenheid , zoo wel wat het uitwendige, als wat
het inwendige van den zedelijken toeftand betreft,
te. verzwakken. Deze verzwakking fleept zeer kwade
gevolgen na zich. Verzwakt men de drift naar goed
en gewin , zoo maakt men den kweekeling lui, af-
keerig van werken , verkwistend, onregtvaardig je-
gens andere menfchen; verzwakt men die der weet-
gierigheid, zoo maakt men hem onverfchillig omtrent
alle nuttige kennis en befchaving van verftand en
hart; verzwakt men die naar achting van anderen,
zoo ontftaat daaruit misfchien onverfchilligheid omtrent
lof