Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 129 )
wanneer men anderen kinderen vriendfchap bewijst,
iets geeft, om hun moeite te doen ; of wanneer men
andere kinderen dikwijls met hen vergelijkt, en dezelve
voortrekt, waardoor men nier alleen nyd maar ook
haat verwekt.
Men verzwakt den nijd en wangunst, door goed-
willigheid op te wekken, deel te doen nemen aan de
blijdfchap van anderen, en iedere opwelling van nijd
als eene zeer hatelijke en verachtelijke gelleldheid te
behandelen.
De eigenliefde, die op bezitten doelt, en eigenbaat,
hebzucht, gierigheid, enz. ten gevolge heeft, komt
minder bij jonge lieden voor dan de neiging tot ver-
fpillen en gering fchatten van hetgene bezeten wordt.
Van alle deze ondeugden mag iets natuurlijke aanleg
zijn, het meeste echter is een gevolg van den eerllen
indruk, dien de kinderen verkrijgen.
Gaat de heerfchende eigenliefde meer op eer uit
dan op bezit, en blijft de zucht naar meerdere vol-
maaktheid binnen behoorlijke palen, dan kan zij
voortreffelijk werken. Maar zoodra zij in zelfbe-
doelende eigenliefde ontaardt, kweekt zij bedilzucht,
minachting van anderen, inbeelding, hoogmoed,
trotschheid en aanmatigende heerschzucht.
Hoe rijper het verfl:and wordt, hoe meer men
voor den kweekeling uit elkander moet zetten, dat
van het bloote toeval, van geboorte, voorouders, rijk-
dom, enz., zonder eigene verdienflen, weinig te
wachten is. Men brenge hem tot gevoel van wezen-
lijke waarde, waardoor verltand bij hem gefchat cn
vorming van den geest op prijs gefield wordt, opdat
de onverfchiUigheid omtrent datgene, wat der ijdelheid
behaagt, meer en meer veld winne, en eindelijk ge-
heel overwinne.
Boven alles moet men jonge lieden aan befcheiden-
I heid