Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12Ö )
zeer veel deel. Gewoonte en harde behandeling in
vroegere jaren kan ook daartoe medewerken. In het
laatlle geval is er iets , in het eerile weinig tegen te
doen. Ook moet men het er in het geheel niet op
toeleggen , natuurlijke koelheid en gevoelloosheid in
warmte en aandoenlijkheid te herf'ciieppen. 13e rede
kan ook den koelen mensch bewaren van omtrent
zich en anderen eene onregtvaardiglieid te plegen en
eenen pligt te verzuimen.
De ondankbaarheid kan een hatelijk gebrek worden;
doch niet alles is ondankbaarheid, wat het Ichijnt te
zijn. Om dankbaar te zijn , moet men in ftaat wezen,
weldaden te onderfcheiden , en dit vordert men ge-
meenlijk te vroeg van de kinderen.
Wezenlijke ondankbaarheid heeft, fchoon niet altijd,
zeer dikwijls haren grond in de verkeei'de wijze van
weldaden te bewijzen. Of men wil den kinderen
aijn eigen fmaak en neigingen opdringen; of de wijze
van vriendelijkheden te bewijzen lieeft iets onaange-
naams , iets hards of iets grilligs; of men Helt en
rekent den kinderen voor, wat men voor hen gedaan
heeft, of maakt zich niet .eerst bij hen bemind ,
waardoor weldaden drukkend worden voor hem, die
ze ontvangt. Dankbaarheid laat zich , even min als
berouw over betoonde ondankbaarheid , ongehoor-
zaamheid enz., afdwingen ; op zijn allerhoogst kan
men door fterken aandrang de uiterlijke vertooning van
dankbaarheid en berouw afperfen. Evenwel is de ge-
woonte , die de kinderen hebben, van voor de minfte
weldaad, die zij ontvangen , ieder een te bedanken,
toch niet te berispen, zoo als fommigen meenen, dewijl
zij ten minfte het denkbeeld levendig houdt, dat wel-
daden dank verdienen. Hiertoe geve men gepaste voor-
beelden. De kleinfte gaaf, de kleinfte dienst worde in
hun-