Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 125 )
Het is aanvalliger, vriendelijker , gedienfliger, niede-
lijdender, verzoenen der, onbaatzuchtiger, en vindt in
den weKland en het genoegen van anderen zijn eigen
geluk. De opvoeding heeft hier flechts de natuur
ra te bootfen , flechts te verhoeden al wat die
fchoone gezindheid bederven, en bij te brengen, al
wat dezelve onderhouden en vcrderken kan.
Men behoort hierbij op te merken, dat de natuur-
lijke welwillendheid tet eene redelijke neiging moet ge-
bragt worden, die wel van alle menfchen liefde wil
ontvangen, maar even zoo gaarne die, door de bevor-
dering van ieders welzijn, wil bewijzen. Om het
kind daartoe te brengen, moet men onderzoeken, hoe
zuiver of gemengd die neiging voor handen is ; hoe
veel eigenliefde en eigen voordeel daaronder fchuilt ;
of dat enkel zwakheid oorzaak is ; of het kind ook
eenigzins de zedelijke waarde van anderen opmerkt,
en dat invloed op zijne wel willen heid doet hebben ;
of zijn medelijden met den onfchuldige fterker is
dan met den fchuldige • of zijne liefde en toegene-
genheid flechts eene opwelling voor een oogenblik is,
óf voortdurend fl:and houdt.
Bij andere kinderen vertoonen zich vroeg kwaad-
willige neigingen. Zij ontdekken zich door gevoel-
loosheid, gebrek aan deelneming aan alles , wat ande-
ren betreft, door ongevoeligheid èn ondankbaarheid;
of er vertoonen zich fporen van hardvochtigheid,
zelfs wel van wreedheid, van welgevallen aan het
leed en ongeluk van anderen , en genoegen nemenden
lach bij verlegenheid of nood.
Aan koelheid, gevoelloosheid en daaruit ontfl:aande
onverfchilligheid, zelfs omtreiit weldoeners, heeft de
geaardheid en bewerktuiging in de meqste gevallen
zeer