Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 124 )
fchuldigc niet eerst willen aanfpreken, en liever da-
gen en weken lang zich zelven en hem willen plagen,
door geen woord zamen te wisfelen, dan hem aan te
fpreken, en zijn hart, dat misichien eerst benepen
was, maar naderhand onverfchillig werd, lucht te
geven.
S. 6p.
Goedmllighdd en kwaadmlligheid.
Zoodra de kinderen ter wereld komen , worden zij
door de ouders- met liefde en teederheid ontvangen, en
•wasfen onder eene naauwkeurige verzorging op. Daar-
door hechten zij zich bij voorkeur aan hem, die hen
met liefde voorkomt. Hoe meer liefderijkheid zij in
alles, wat hen omringt, omtrent anderen befpeuren ,
Tioe meer zij ondervinden , dat anderen het wel met
hen meenen , des te minder aanleiding zullen zij vin-
den tot vijandige driften ,/zelfs tot argwaan, wan-
trouwen en kwaad vermoeden. De (Irengheid, die
evenwel in de opvoeding dikwerf noodzakelijk is, die
hun als hardheid voorkomen en hun hart van den
opvoeder afkeerig maken zou, verltgrkt zelfs dikwijls
het gevoel der goedwilligheid, terwijl zij het gevoel
van ongehcuidene en vrije goedheid verwekt, door
het denkbeeld, dat men de magt heeft, om anders te
handelen. Van daar, dat ouders en leeraars, die
ernst en goedheid weten te ^^Teenigen , doorgaans
veel meer geliefd zijn, dan die, welke niets dan zwak-
ke goedheid doen blijken. Jntusfchen is het ook niet
te ontkennen , dat het eene kind voor de indrukfelen
van goedwilligheid veel vatbaarder, en , reeds in den
teederflen ouderdom , tot het betoonen van goedwil-
lige neigingen veel meer genegen is dan het an lere.
Het