Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 123 )
verftaat men daardoor een beftendig en gewelddadig
tegengaan van den wil der kinderen, eene eigenlijke
opzettelijke onthouding van alle redenering, een drif-
tig mishandelen der kinderen bij elke uitbarfting van
hunne natuurlijke aandoenlijkheid en gevoeligheid,
dan behoort zulks tot het opvoedings- despotismus,
dat zwakke menfchen vormt, hun vijandige neigingen
inboezemt, en toch op het einde door hen bedrogen
wordt. Niets is beter gefchikt tot verhoeding van
deze gebreken dan eene doorgaande vriendelijke be-
handeling , goedheid en liefde, zelfs bij het beftraf-
fcn, zoodra er maar ernst en vastheid meé gepaardi
gaat, geen denkbeeld van zwakheid daardoor verwekt:
wordt, en men zich zeiven in zijne beoordeeling'en
vorderingen gelijk blijft.
Uitbarstingen van eigenzinnigheid worden dikwerf
het best beftraft, door er geen acht op te geven, en
er in het geheel niet naar te hooren, wat het kind
door eigenzinnigheid en gemelijkheid poogt te verkrij-
gen. Zoodra het den regten weg inflaat, toone men
zich meer bereid, om zijnen wensch te voldoen.
Hindert hij door zijne eigenzinnigheid het gezelfchap,
zoo verwijdere i^ien hem oogenblikkelijk. Komt hij
bij, zoo zedenpreke men niet verder. Men dulde
geene gemelijkheid, geen pruilen en geen? fpijtigheid,
vooral niet bij kinderen, die al wat grooter zijn.
Bij kleinen, lette men er niet op , als zij ftoutzijn,
dan gaat het fchielijker over. Maar bij grooteren
ontftaat daaruit verbittering, al is het ook in den
beginne enkel verlegenheid. Men vare als dan voort,
fpreke hen aan , brenge hen tot fpreken, en zij zul-
len weldra zelve blijde zijn, dat zij uit die pijnlijke
gefteldheid zijn verlost. Het is eene kinderachtige
trotschheid van fommige opvoeders, dat zij den
fchul-