Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
I"
( 121 }
der gewaarwording aan het gewigt des voorwerps
niet geevenredigd is. Wanneer er dan eene zekere
kracht van ziel bij komt, en inzonderheid der begeerten ,
dan ontlhat daaruit, wel is waar, wanneer de rede
het gezag voert, vastheid, volftandigheid en ftand-
vastigheid des karakters; maar zoodra die kracht niet
vermogend genoeg is, wordt er eigenzinnigheid uit
geboren. Zij openbaart zich door den geest van te-
genfpraak, door ongehoorzaamheid , hardnekkigheid
en ïjjijtigheid. In de behandeling van zulke karak-
ters is groote voorzigtigheid noodig, opdat de aan-
leg tot het goede niet vernield, en het gebrekkige en
fchadelijke alléén bedreden worde.
Deze g^?-;oeligheid is op zich zelve niets kwaads
in het karakter, en het is gebrek aan overleg, wan-
neer de opvoeders daarover gramdorig worden,
dat hunne kweekelingen voor berisping en verwijt
gevoelig zijn. IVIen wachte zich ook, hun die ge-
voeligheid op zich zelve te verwijten. Men doe
veeleer, of men dezelve niet bemerkt. Des te fpoe-
diger komt de jongeling tot zich zeiven, ziet zijnen
misdag in, voelt de regtvaardigheid der berisping,
en betert zich te eerder, hoe pijnlijker hem dezelve
valt. Zelfs een zeker opduiven , eene driftige gram-
dorigheid, bij zekere gelegenheden , is niets muider dan
een bewijs van een verachtelijk karakter. Slechts zoo-
danig eene gevoeliglieid, die uit zwakheid des verdands
ontdaat, of ligtgeraaktheid, die uit trotschheid voort-
komt , welke doorgaans geene berisping kan verdra-
gen , of uit argwaan , die in alle woorden en gebaren
iets kwaads vermoedt, of het bedendig onvermo-
gen om zijne driften te bedtijden, is eene ondeugd,
en bederft het karakter. Men moet dezulken te regt
wijzen, door hen onophoudelijk te overtuigen, dat
H 5 zij