Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 120 )
draagt veel de mode-opvoeding bij, waarbij eene
vroege en fijne polijsting de hoofdzaak is, opdat de
mensch, van de eerfte kindsheid af, zich anders leere
voordoen , dan wezenlijk het hart hem zegt; waarbij
men toont het hoogfte welgevallen in bedrog te heb-
ben, om den mensch voor altijd te bederven.
<58.
Over de meerder of minder fterke aandoen-
lijkheid der kinderen in vroegere jaren, her
f'. nevens de gevolgen.
Eene groote aandoenlijkheid van de kinderen ver-
vertoont zich door velerlei verfchijnfels in hun karak-
ter. In de eerfte jaren gefchiedt zulks door driftig-
heid, fchreeuwen * en weenen, door fterlce zinnelijke
begeerten , het geweldig uitbreken van iedere aange-
name of onaangename gewaarwording, het levendig
uitdrukken van vreugde of fmart, en het betoonen
van liunne gevoeligheid tegen de wezenlijke of ver-
meende oorzaken daarvan. Deze meer dierlijke ge-
fteldheid neemt af met het ontwaken der rede.
Daar, waar de aandoenlijkheid op zich zelve reeds
zwak was, wordt zij dan nog zwakker, en gaat in
eene phlegmatieke gefteldheid des karakters over.
Men heeft reden, om zich te verontrusten, wan-
neer de kinderen zeer aandoenlijk zijn. Men mag
verwachten, dat als de rede flechts opperheerfcheres-
fe wordt, juist deze vatbaarheid voor iederen in-
druk hen ook bijzonder gefchikt maken zal om
door het goede bewogen en tegen het kwade opge-
wekt te worden. Doch de overmaat van aandoenlijk-
heid heeft ten gevolge die al te groote gevoeligheid
des karakters, welke een gebrek is,.omdat de graad
der