Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 119 )
door veelvuldige vernieuwing tot eene tweede natuur
wordt en onzekerheid te weeg brengt.
De bron, waaruit bij kinderen het liegen ontflaat,
en waarvan de mindere of meerdere graad der zedelijk-
heid afhangt, is zeer onderfcheiden. Bij eenige moet
men het beginfel aan ligtzinnigheid toefchrijven, bij
andere is vrees en angst, bij nog andere boosheid
en arglistigheid de grond. Bij eenige moet men de
oorzaak en het doel prijzen, maar de middelen
laken, b. v. in getrouwheid omtrent eenen vriend. En
in het algemeen, hoe men ook genegen mag zijn veel
te verfchoonen, zoo behoort men het altijd toch als
eene eerfle zaak te befchouwen, dat het karakter
open en waar moet zijn en blijven. Daarom moet de
opvoeder het zich tot eenen eerften regel flellen, de
kweekelingen te doen bemerken, dat opregtheid boven
alles gaat, dat eerlijklieid zelfs grove nalatigheden
van pligt verzacht, maar leugen en valschheid de
fchüld zeer vergroot; dat opregtheid altijd door ver-
trouwen beloond, maar de minfle afwijking van de
waarheid inet wantrouwen geflraft wordt. Spoedig
daarna make men voor den leerling openhartigheid
gemakkelijk, door gereed cn fpoedig aan te nemen
wat hij zegt, en hem te verfchoonen ia het beken-
nen van zaken, waarbij men merken kan, dat zijn
hart te veel zou lijden. Heeft hij willen misleiden, al
is de zaak nog zoo gering, men doe hem opmerken,
dat men het weet. Mij moet niet meenen, dat hij
de verflandiec is. Voor het overige is dikwijls be-
fchaming cn verachting voor den halilarrigen leuge-
naar beter dan Heilige flraffen. Verder late de op-
voeder zich nimmer door den fchijn van opregtheid
bedriegen, opdat uiterlijk noch innerlijk de grond
gelegd wc.rdc voor valschheid en huichelarij. Hiertoe
H 4 draagt