Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 118 )
kleine of groote bedriegerijen , tot zelfs het hardnek-
kig ontkennen der wkrheid, komen het kind door
bewerking van buiten aan. Vele worden door de
ouders of opvoeders zelve veroorzaakt; andere,
doordien de betrekkingen der kinderen vermeerderen,
of neigingen in hen heerfchend worden , die zonder
liegen niet te bevredigen zijn. Van tijd tot tijd kan
het ganfche karakter zijne natuurlijke waarheid verlie-
zen , en daarentegen geveinsdheid, valschheid, hui-
chelarij en andere ondeugden aannemen, die zelfs tot
eene tweede natuur worden. Hoe belangrijk is dus
het bewaren der opregtheid en liefde tot de waar-
heid!
Men maakt kinderen leugenachtig en valsch door
eigen voorbeeld, wanneer men veel in hunne tegen-
woordigheid fpreekt, dat zij zeker weten onwaarheid
te zijn ; door eigene gewoonte in het verdraaijen en
liegen, om alles voor anderen in de beste plooi te
fchikken; door betuiging van tevredenheid over het
listig redden uit verlegenheden; door onredelijk
ftreng te zijn, zelfs bij de minile vergrijping ; door
hardop te vermanen over zaken, die men niet zoo in
het openbaar van zich wil gezegd hebben; door
ligtgeloovigheid, waardoor aanleiding komt om het
vertrouwen te misbruiken, en, omgekeerd, door mis-
trouwend te zijn , en dit te vertoonen bij het fpre-
ken over zaken of het hooren van vertellingen.
Daarbij komt van de zijde des kweekelings dikwijls
nog ligtzinnigheid, verftrooidheid , nalatigheid , (lor-
digheid , onnadenkendheid, belang, hoop, zich eene
befchaming te fparen, of ftralfeloos te willen blijven,
vrees van voor eenen verklikker gehouden te worden.
Ook verleidt eene levendige verbeeldingskracht dik-
wijls tot onwaarheid, althans tot overdrijving, die
door