Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(in)
werkzaamheid op te wekken, en hunne eerzucht le-
vendig te maken, kan men toch veel verbeteren.
Maar allerminst moet men den kinderen die bedaard-
heid als iets verdien (lelijks toekennen, daar er we-
zenlijk geene vercjienfte ter wereld in is.
Dikwerf vereenigt zich met die traagheid eene (ler-
ke neiging tot grove zinnelijkheid, hoewel men deze
ook bij jonge lieden van levendiger geaardheid aan-
treft. De gevolgen dezer traagheid kunnen langza-
merhand eigenlijke ondeugden worden. Daartoe be-
hoort, aan den eenen kant, afkeer van alle infpanning
en luije zucht tot gemak, en, aan den anderen kant,
een al te groot genoegen in zinnelijk genot, het zij
van den fmaak door lekkerheid, of van het gevoel
door weekelijkheid en vroege neiging tot den wel-
lust. Daardoor ontflaat afkeerigheid van alle gezel-
fchap, hoe aangenaam en vermakelijk voor den geest,
zoodra zij daarin maar op zich zelve letten of zich
bedwingen moeten; opoftering van gewigtige voordee-
len, zelfs van vermaken, wanneer zij daardoor uit
hunne rflst gehaald worden. Alle deze ondeugden
moeten krachtdadig tegengewerkt worden.
§. 67.
Opregtheid en leugenachtigheid.
Dat de mond der kinderen waarheid fpreekt, is tot
een fpreekwoord geworden; wanneer dus kinderen
reeds op de kunst van bedriegen bedacht zijn, dan is
dit een kwaad of een bederf, van buiten aangebragt.
Her liegen, het verdraaijen, het zoeken van uitvlug-
ten , het verbergen der waarheid, het niet bekennen
van eigene zwakheden en gebreken, het denken aan
H klei-