Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 115 )
pen zoo veel aan eene goede behandeling gelegen
is, zoo moet de opvoedkundige vooral zich met den
oorfprong van deugden en ondeugden bekend ma-
ken, en van de ontwikkeling derzelve uit zekeren na-
tuurlijken aanleg juiste denkbeelden hebben, ten
einde daardoor in zijne handelingen op de regte wijze
bepaald te worden.
S 65.
Over dc natuurlijke levendigheid der kinderen.
Gezonde, welgemaakte kinderen vertoonen vroeg
kracht en leven. Dit belooft vatbaarheid cn ge-
fchiktheid tot ontwikkeling en vorming. De opvoe-
der bepale zich dus om die te onderhouden, en
de neiging tot werkzaamheid of bezig zijn te vermer-
ken , en daartoe pasfende voorwerpen aan te bren-
gen. Hij moet even min van de kinderen vorderen,
dat zij lang IHl zitten, als dat zij bij ernflige be-
zigheden liet lang uithouden. Door het bevorderen
der opgewektheid , houdt men de kinderen vrolijk,
hetwelk niet alleen een heerlijk behoedmiddel is tegen
vele verkeerde driften, maar ook vele edele neigingen
te voorfchijn lokt, bij voorbeeld, gewilligheid, buig-
zaamheid, leerlust, goedwilligheid, vriendelijke
dienstvaardigheid, een vaardig gevoel voor het goede
en fchoone, welke alle beminnelijke eigenfchappen
zijn, die bij kinderen, door het eenvoudig middel
van hen vrolijk en levendig te houden, in de vroege-
re jaren moeten worden opgewekt en aangekweekt.
Met dat al is toch deze levendigheid de moeder
van vele gebreken. Te verre gaande levendigheid
brengt ligtzinnigheid voort, die nergens het gewig-
tige van het minder belangrijke onderfcheidt, onacht-
li a zaam