Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 113 )
Door het beeld eener betere toekomst moet men der
jeugd moed geven om tegen het kwaad van den tijd
te kampen; want hunne volgende betrekkingen zullen
niet nalaten hen verder in eene ftrenge fchool te
brengen, om hunne kracht in het ftrijden te oefenen.
§ 63.
Zedelijke Heelkunde.
Hij, die voor de zedelijke opvoeding van kinderen
zorgt, is dikwerf in het geval, van het werk eens
geneesheers te moeten doen. • Zijne kweekelingen zijn me-
nigmaal verwaarloosd cn bedorven. Hij heeft dus eene
zedelijke heelkunde noodig. Doch de algemeene
grondbeginfelen derzelve vloeijen regtflreeks en on-
middellijk voort uit alles, wat tot hiertoe over de ze-
delijke opvoeding gezegd is. Want als men weet ,
hoe het goede voortkomt en het kwade verhoed
wordt, zoo weet men ook, hoe men het laatllë tegen-
gaan en het eerfte hcerfchend moet maken. Terwijl
men de goede neigingen en driften verfterkt, ver-
zwakt men de kwade. Maar de opvoeder behoort ,
naar mate zijn kweekeling zieker is , fijner kennis van
de natuur der ziekte te bezitten , naauwkeuriger de
ware oorzaken te kunnen opfporen, juister maatftaf
ter beoordeefing der zedelijkheid te hebben, en voor-
al in ftaat te zijn eene wijze keus van geneesmidde-
len te doen, opdat hij door het eene kwaad uit te
roeijen het andere niet weder voortbrenge. Naauw-
keurige denkbeelden van den aard des begeervermo-
gens zullen hier veel helpen, terwijl in de naastvol-
gende afdeeling aanleiding zal gegeven worden tot het
behandelen van bijzondere gevallen.
H twee-