Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(ni )
gefchiktheid om het goede ernnig te begeeren en na
te jagen.
Zeker flellen zich in de meeste gevallen van gods-
dienftige en vrome gezindheden onoverkomelijke hin-
derpalen in den weg. Vele worden door den geest
des tijds aangebragt, andere waren reeds vroeger
voorhanden. Sommige liggen in het huisfelijk leven
en de verflrooijing en aftrekking door aardfche be-
moeijingen , ooR in de onhandigheid en ongcfcliikt-
heid der ouders, bij welke deze vorming behoorde te
beginnen, en de koeliieid, waarmede het godsdien-
ftig onderwijs gegeven wordt. Dit alles js voor het
goed gedijen van godsdienftigheid in jeugdige zielen
niet gunftig, en de heilige ijver , waarmede volwas-
fenen tot leden van eenig kerkgenootfchap worden
aangenomen, is veelal voor de meeste het laatfte,
wat van deze zijde gefchiedt.
§. 6a.
Middelen ter verßerking en bevestiging van
ware godsdienßigheid en van het karakter.
Het gewigtige voor ouders en onderwijzers blijft
ook hier, door voorbeelden bij alle gelegenheden te
bewijzen , dat de gedachte aan God ons met diepen
eerbied vervult, en dat, bijzonder in voor- en
tegenfpoed^ aan hem te denken , ware rust fchenkt.
Men doet de kinderen opmerken, welken invloed
godsdienst op het gemoed en gedrag van anderen
heeft, terwijl men alle ligtzinnigheid en onver-
fchilligheid omtrent de godsdienst zorgvuldig ver-
wijdert en weert. Verftandelijk onderwijs moet bij
kinderen de gedachte voorkomen, 'dat zij door de
vervalling hunner pligten iets voor God doen.
Om