Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( HO )
Om een voorbeeld in deszelfs voortreffelijkheid of
onwaardigheid op te nemen, moet de opvoedeling
een zeker punt van ontwikkeling bereikt hebben. Het
is het waardigde misbruiken, wanneer men reeds
kinderen tot verhevene voorbeelden leidt, ten einde
tot navolging te llrekken. En het is zich bezondigen
aan de kinderlijke onfchuld, wanneer men het kind
reeds in de nabijheid van fchandeüjke en booze daden
brengt. Groote mannen , die men in kinderwerkjes
reeds als voorbeelden ter navolging voordek, daan
dikwijls op zoodanigen trap , dat jongelingen nog
naauwelijks zich hunne ware grootte kunnen voordel-
len.
Alle eigenbaat en trekken van het eigenbelang ver-
minderen de werking van het voorbeeld , bijzonder
wanneer men den natuurlijken indruk kundig verder-
ken wil. Dit is vooral het geval, wanneer men den
naijver door het voorhouden van voorbeelden zoekt
op te wekken. Kinderen, die bedendig op beter,
vlijtiger en braver zusters en broeders gewezen
worden , vinden het in hun belang, alle gebreken
der aangeprezenen op te zoeken, aan het licht te
brengen, enz. , of zich met hun meerder verdand
enz. te troosten.
Vroomheid of godsdiendigheid voltooit de zedelijke
ontwikkeling van het karakter. En hoe zeer gods-
diendigheid geheel iets anders is dan zedelijkheid,
zoo bedaat ware godsdiendigheid toch nimmer zonder
zedelijkheid, althans een goJsdiendig karakter, zon-
der erndig dreven naar in acht neming der zedelijke
wetten, komt zeer verdacht voor. Daar, waar het
geheele gemoed doordrongen is van eenen waarlijk .
vromen zin, daar is ook de drekking naar al wat
regt en goed is zeker, eii er ontbreekt kracht noch
ge-