Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 109 )
omgang, heeft eenen zeer grooten invloed. Reeds
het nabij zijn van het goede , zoo ook van het kwa-
de, heeft groote uitwerking. Het dikwijls wijzen van
den opvoeder op voorbeelden van edelheid en fchoon-
heid , het vergelijken van den mensch met gebreken
met den mensch van meerdere volkomenheid, kan,
met wijsheid gebruikt, een roemwaardig ftreven ver-
oorzaken. Maar onmiddelijk in aanraking zijn met
perfonen van wenfchelijk voorbeeld geeft toch veel
meer, gelijk ook het verhoeden van verpestend en
verdervend gezelfchap.
Van voorbeelden verwachte men niet zonder grond
de weldadig fte uitwerking op het karakter van den
leerling, zoo wel om aan te moedigen, als af te
fchrikken; doch daar in het goede gebruik derzelve
dikwijls gedwaald wordt, willen wij hier nog eenige
wenken laten volgen.
Hoe meer het edele zoo wel als het onedele onmid-
dellijk op het gemoed werkt, hoe dieper de indruk
is. Vertellingen werken doorgaans zwakker dan het
onmiddellijk zelf zien. Hoe vrijer de ziel is, wan-
neer zij op een voorbeeld ziet, en over hetzelve na-
denkt, hoe krachtiger het werkt. Hetgene men haar
opdringen wil , neemt zij niet gewillig aan en verliest
het fpoedig. Het is dus goed, dat jonge lieden fpoe-
dig in ftaat geraken om zelve te oordeelen. Hiertoe
laat men dc daden tot het gevoel fpreken, cn men
geeft flechts wenken, opdat niet het gevvigtigflie over
het hoofd gezien worde.
Somtijds heeft het gefcliiedkundig voordragen van
goede en flechte voorbeelden den voorrang boven het
onmiddellijk zien derzelve; want dan kan het goede
meer volkomen zich vertoonen, en het kwade van alle
fchoone zijden worden beroofd.
Om
/