Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(108)
leven. Daarenboven bevordert hij de vroege rijp-
heid, waardoor Idnderen te vroeg uit hunnen kring
treden, vertoonen wat zij niet zijn, allerlei gemaakt-
heid aannemen, en geheel bedorven worden. Wij
laten de zaken, die vertoond worden , voor hetgene
zij zijn; alleen merken wij aan, dat zeer weinige aan
de jeugd pasfen. ^
Verdere onderßeuningmiddelen der zedelijke
opvoeding.
Hetgene bij de zedelijke opvoeding de meeste on-
derfteuning aan leeringen en vermaningen geeft, is
deels de perfoonlijkheid des opvoeders, deels de om-
ringende perfonen en zaken. En hetgene dc zede-
lijke opvoeding voltooit, is de kracht van den gods-
dienfiigen zin.
Gelukt het hem , die kinderen opvoedt, zich in
den waren zin des woords te doen achten en bemin-
nen , dan wordt het zwaarRe ligt, en het is groote
lof voor den opvoeder, het zoo verre gebragt te heb-
ben. Maar men moet zelf eene gropte zedelijke vol-
maaktheid hebben, om in deze de jeugd hartelijk in
alles te doen inllemmen. Ondertusfchen eene opvoe-
ding , die het hart aangrijpt en treft, blijft niet zon-
der vrucht. Maar boven dit alles blijft het toch
noodzakelijk, buiten het aanbrengen van goede voor-
beelden , het verftand omtrent de natuur van het goe-
de en de zedelijke beftemming op te klaren, en
daardoor alles , v.'at nog een donker gevoel is , tot
duidelijke grondftellingen op te voeren.
Hetgene de jeugd en den aankomenden jongeling
omringt, zoo tot voorbeeld als om te ftrekken tot
Olli-