Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(107)
fchiedkundige inkleedingen en verdichtingen tot zede»
Ij lijke oogmerken kunnen begeerlijk voor de jeugd
worden, en men ziet thans met genoegen , dat vele,
zelfs zeer vele werkjes in den goeden geest gefchre«
ven worden.
In opzigt tot de bevordering der zedelijkheid
door het lezen , kunnen de volgende aanmerkingen
van eenige dienst zijn. De jeugd leest in zekere ja-
ren bijzonder gaarne , offchoon juist niet zedekun-
dige en godvruchtige boeken , in den eigenlijken zin
des woords. Dit moet men ook niet opzettelijk ver-
langen. Maar zedekunde in voorbeelden bevalt kin-
deren zoo wel als jongelingen. Daarom is gefchiede-
nis en gejchied- en zedekundige poëzij voor hen da
aangenaamfte lectuur. Boven alles moet de opvoeder
zorg dragen, dat de jeugd niets in handen krijgt, dat
het verlland verduistert, in plaats van het te ver-
lichten ; de verbeelding bezoedelt , in plaats van haar
tot edele voorwerpen te bepalen; de gewaarwordin-
gen overfpant, in plaats van dezelve te zuiveren eti
te verlevendigen; de grondbeginfelen van echte gods-
vrucht, deugd en braafheid aan het wankelen brengt,
in plaats van dezelve te bevestigen; ontevredenheid
inet de wereld Verwekt door vei'dwaalde en ruwe in-
beeldingen, in plaats van de jeugd te gewennen, om
van iederen toedand nut te trekken, enz. De op-
voeder behoort alles gelezen te hebben, wat hij zijnen
kweekeling in handen geeft. Ook moet hij zorgen,
dat er weinig maar goed gelezen wordt; ook behoort
hij te onderzoeken , of het gelezene goed verftaan is.
Of men den fchouwburg als een opvoedingsmiddel
moet aanzien, is zeer twijfelachtig; want de wereld
is niet zoo, als zij daar wordt voorgefteld, en dit
veroorzaakt valfcbc befchouwingen van het werkelijke
Ie-