Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 126 )
nen, ten einde daarnaar in de opvoeding te hande-
len , veel meer afdeden of voortgingen , dan zij, die
alleen een zameniiel van zedekunde kenden, de deug-
den en derzelver wetten konden aangeven, en be-
weegredenen en hulpmiddelen opnoemen.
Maar, aan den anderen kant, ftaat men in het alge-
meen eene opbouvving of bevordering van den gehee-
len menfchelijken aanleg toe, hetgene juist de ge-
heele zaak der opvoeding is , daardoor moet men ook
de opbouvving en bevordering van den zedelijken
aanleg voor mogelijk houden , en daar altijd denkbeel-
den en meeningen op den wil invloed hebben kun-
nen , zoo is het zeker , dat de zuivering en beves-
tiging van het verftand in zedekundige voorftellingen
en oordeelvellingen eene groote werking op het hart
hebben en blijven behouden.
S. 60.
Opwekking der zedelijke belangjlelling, door
lezen en onmiddellijke waarneming van het
zedelijke in het werkelijk leven.
De jeugd wordt vermoeid, gelijk bij alle afgetrok-
kene zaken, door een zedelijk onderwijs , dat in lange
zedelijke vermaningen en gefprekken beftaat, en niets
verhindert alle werking meer dan verveling. Doch
het mondelijk zedelijk onderhoud (moraliferen), waar-
bij de levendige ftem nog te hulp kan komen, en
nog veel meer het lezen van goede zedekundige ge-
fchriften , ruimt bij de meesten verveling weg, ter-
wijl daar , waar het algemeene bijzonder wordt, en
dus de gezindheid uit de daad blijkt, de opmerk-
zaamheid in alles gewillig te gemoet treedt. Ge-
fchied-