Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 105 )
ziet en gevoelt, dan wanneer die kennis en dat ge-
voel enkel door redenering van buiten aangebragt
wordt.
Uit dezen grond zullen zedekundige gronddellingen
en regelen, die men, in tegenwoordigheid zijner leer-
lingen , fchijnbaar zonder op hen te doelen, voor-
draagt , dikwijls fpoediger opgevat en in llilte be-
werkt worden , dan dat, wat men hun met een be-
paald oogmerk , en flechts in het oogenblik , waarin
kwaad of verkeerd gedaan is , en waarin tevens het
zinnelijk belang zicli tegen de waarheid fielt, voor-
draagt. In het eerfle geval bevinden zij zich in eene
rustige gemoedsgefteldheid en in den fl:aat van volko-
mene vrijheid, en in zoodanige omfliandigheid gedijdt
al het ware en goede het best.
Van daar is het ook bij overtreding raadzaam , da
daad eerst het natuurlijk of door wetten bepaalde
kwaad op den voet te laten volgen, en daarna, wan-
neer het gemoed bedaard is , en de ftraf geen fmart
meer doet, met de rede te naderen, de denkbeelden
op te klaren en voor verdere voorvallen te hoeden,
Hoe dikwijls zegt dan de aldus behandelde jongeling:
„ nu zie ik het in," en neemt daaruit eeno leering
voor het toekomende.
De tweede tegenwerping: „ dat zedelijkheid meer
een voortbrengfel of uitvloeifel van het hart dan
van het verltand is ," heeft ook eene zijde, van welke
zij geheel waarheid is, dit kan niet tegen gefproken
worden , en dc ondervinding van ervarene opvoeders
bevestigt deze meöüng. Van 'daar , dat hetgene bij
het eene kind eene geringe moeite vordert, bij het
andere eene onoverkomelijke zwarigheid is , en dat zij,
die de op zich zelve flaande geflieidheid der natuur
van ieder mensch in het kind tracluten te leeren ken-
G 5 ncn.