Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 102 ^
en goed en tusfchen fchadelijk en kwaad is. Dit on-
derrigt, ter gelegener lijd toegediend en door voor-
beelden uit den kinderkring verflerkt, is werkzamer
dan algemeene koele redeneringen.
Dat het wezen der echte zedelijklieid bellaat in
zuivere liefde tot God, zonder meer, is waarheid.
Maar dat men daarbij ook mag letten op het goede ,
dat uit die handeling voortvloeit, kan even min ont-
kend worden; maar moeijelijk is het, hieromtrent kiöT
deren bepaald te onderrigten.
S 59»
Vervolg, Natuur der zedelijke vorming.
De natuurlijke wijze om de denkbeelden over de
zedelijkheid uit te breiden beftaat in veelvuldig on-
derhoud met de leerlingen over zedelijke onderwer-
pen , het zij zonder onmiddelijke aanleiding, of bij
daartoe pasfende gelegenheden door aanfporing en op-
wekking ; of waar gedwaald is, door het verkeerde
voor te houden, daarover te befchuldigen en te regt
te wijzen; of wanneer men vreest, dat de kweeke-
ling zal dwalen, door afraden, waarfchuwen en be^p
fchutten; of bij welke gevreesde aanleiding ook,
door oefening en opwekking van het geweten en ver-
hooging der ziel. Dit zedelijk onderrigt zal van
groot gewigt zijn, wanneer het op de regte wijze
medegedeeld wordt. Men behoort de volgende rege,
|en niet over het hoofd te zien.
Men redenere en predike niet te veel. Men make
jtich de aanleidingen, die voorhanden zijn , ten nutte,
oni daarvan tot algemeene aanmerkingen over te
gïan, insonderheid de gefchiedenis vau den dag,
Zon»