Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 101 )
van de rede tot vvetgeefiter, en de onderwerping van
den wil aan hare geboden, in welke tevens de (tem-
me Gods (preekt.
Dit tijdperk wordt fpoediger voortgebragt, naarma-
te het denkbeeld van regt meer aan duidelijkheid
wint, of naar mate het ware en goede aan het ver-
ftand als het begeerlijkfte voorkomt. Met onmondi-
gen over hunne pligten, en over dat, wat in het al-
gemeen de menfchen in acht zullen nemen, te rede-
neren , is doelloos en kan zelfs fchadelijk worden.
Maar zoodra de bekwaamheid aanwezig is om dit te
bevatten, moet ieder voorfchrift van de noodige
gronden vergezeld en alle wetten door beweegredenen
onderfteund worden. Het bloot weten wat pligt is
bewerkt niet dadelijk liet pligtmatig handelen, maar
er is reeds veel gewonnen , wanneer de mensch bij
overtreding terftond duidelijk weet, dat hij overtre-
den heeft, en dat hij de bewustheid heeft, dat hij
anders had behooren te handelen.
Het is wezenlijk dan zoo moeijelijk niet, het ver-
ftand voor het^ goede te winnen , wanneer de opvoe-
ding maar van den beginne af aan in allen deele den
geheelen mensch heeft op het oog gehad en behan-
deld. De aankweeking van het zedelijk gevoel heeft
dan in dc eerlte plaats bij de behandeling van het
gevoel beftaan, en de gewoonte van het goede te
achten en het kwade te verachten , zoowel in oor-
deelen als in belluiten, heeft ten andere dit zedelijk
gevoel onderhouden en bewaard.
De oorfpronkelijke geneigdheid van de rede om
het zedelijk goede te achten komt daarenboven het
onderrigt te hulp , ten einde duidelijk te kunnen on-
derfcheiden , wat alle achting verdient en wat niet ^
wat het wezenlijk onderfcheid tusfchen enkel nuttig
G 3 . en