Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(100)
anderen te regt wijzen, door eene levendige vöor-
ftelling van de wankelbaarheid en onwetendheid der
menigte, en van het gewigt der goedkeuring van
eenen enkelen beöordeelaar. Daardoor gewent men
tevens den kweekeling de ontbering van het toeval-
"lige gemakkelijk te dragen.
Veel behoedzaamheid is vooral daar noodig, waar
men zich van de eerzucht bij ftellige ftraifen en be-
looningen bedienen wil. Bij de eerfle loopt het
meestal op befchamen of befchimpingen uit. Deze
kunnen bij edeler, gene fomtijds bij ruwe gemoederen
met nut gebruikt worden ; maar beide kunnen , ver-
keerd gebruikt, ook veel bederven.
Wil men de eer lot belooning doen verdrekken,
dan moet men aan den eenen kant niets tot een eere-
teekc»= kiezen, dat eene te onbedendige waarde
heeft, en äan den anderen kant zorgvuldig verhoe-
den, dat men, in plaats van eene zedelijke volmaakt-
heid voort te brengen, niet veeleer fchadelijke drif-
ten , als eergierigheid , verwaandheid , grootfpraak,
een wangundig welgevallen in de vernedering van
anderen , en dergelijke, zoo ligt ontdaande, neigin-
gen in het ]png gemoed opwekt, en den kweekeling
in het einde gewent om al het goede, dat hij doet, .
enkel om der eere of des roems wille te doen.
Wanneer dit wordt voorgekomen, kan lof en onder-
fcheiding voorzeker ook een nuttig middel in de op-
voeding zijn. .
§ 58.
Hoogere vorming van het zedelijk karakter.
Het eindoogmerk van alle opvoeding is de zedelij-
ke veredeling van het karakter, door de verhooging
van