Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Csa)
alle onverrchiliigheid te dezcn opzigte iets onnatuur-
lijks te vinden.
De uitkomst van een bedaard nadenken over dit al-
les levert de volgende grondftellingen. Het natuur-
lijk gevoel voor eer en fchande kan in zich zelf niet
gevaarlijk zijn, maar behoort veeleer door den op-
voeder in waarde gehouden of verder gevormd te
worden. Hij moet de ware eerzucht en verftandige
begeerte naar roem wel weten te onderfcheiden van
de eergierigheid en de roemzucht, bij welke de eer
het laatlle doel en het hoogde goed is, en de mid-
delen , om daartoe te geraken, bijna geheel onver-
fchillig zijn. Daarenboven moet hij de vooroordee-
len aangaande hetgeen eer of fchande aanbrengt
nooit zoo fterk laten worden , dat zij het helder oog
van het gezond menfchenverftand benevelen, eft alles
uit het regte gezigtspunt rukken. Hij doe veeleer
door middel van dat natuurlijk oordeel den kweeke-
ling reeds vroeg de regte waarde der dingen opmer-
ken , doe hem zelf waarnemen , hetgeen zoo ligt te
begrijpen is, namelijk, dat alleen datgeen, wat ons
in eigendom toebehoort, en het werk van onze ver-
dienften is, ons eene wezenlijke waarde bijzetten
kan. Zich deze te verwerven, en de innerlijke
waarde door eerbied voor zich zelven te verhoogen,
dit zij de roem des kweekelings; deze leere hem al,
wat van elders geleend, al, wat toevallig is , zoo als
geboorte, geld, enz,, wanneer het afgezonderd is van
eigene verdienften, verachten, of het ten minfte enkel
als een middel befchouwen, om langs een gemak-
kelijker weg ware eer te verwerven , en zich nuttig
te maken voor de menfchelijke maatfchappij.
Met niet minder zorgvuldigheid moet de opvoeder
de denkbeelden over de waarde der beoordeeling van
Gl