Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 118 )
bedoeia worden. Zij moeten de zinnelijke vermaken
niet hooger achten dan die van den geest, of voor-
bijgaande meer dan die, welite duurzaam zijn. Lig-
chamelijk leed moet voor hen niet het allergrootfte
kwaad zijn. Dit alles is evenwel in de jaren der zin-
nelijkheid niet te bereiken. Om kleiner kwaad van
grooter te leeren onderfcheiden , daartoe behoort zulk
eene befchaving des verftands , die de tijd alleen aan-
brengen kan. Hieriiit vloeijen de volgende aanmerkingen
over de theorie der ftrafFen en belooningen voort.
In de jaren der eerfte kindschheid zijn er geene ftrafFen
cn belooningen te gebruiken, dan zulke, die onmidde-
lijk op de zinnen werken. Met de toenemende ont-
wikkeling der ziel, worde al, wat enkel op de zinne-
lijkheid werkt, hoe langer hoe meer verwijderd. De
beste belooningen en ftrafFen blijven die, welke, be-
halve het oogmerk, dat zij hebben, om tot het goe-
de op te wekken, en van het kwade terug te hou-
den, tevens deze of gene volmaaktheid bevorderen,
of tot eene nuttige werkzaamheid aanleiding geven.
Uit de aanwending van de eerzucht is eene andere
reeks van ftrafFen en belooningen ontftaan. Intus-
fchen is men over het gebruik daarvan in twijfel;
want tegen over al de voortrefFelijke uitwerkingen
ftaan even zoo vele noodlottige gevolgen. Daarenbo-
ven blijft de eer in alle gevallen eene onzuivere bron
van onze handelingen. Aan den anderen kant paart
men altijd met het denkbeeld van een mensch zonder
gevoel van eer dat van verachtelijkheid en zedelijke
onwaardigheid. Men houdt hem voor geene goede
gewaarwording, voor geene edele daad vatbaar. Hoe
algemeener men in de menfchelijke natuur een gevoel
voor fehande en een welgevallen aan lof en goedkeu-
ring waarneemt, des te meer is men geneigd, om in