Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 97 )
een kind , dat zich ziek veinst, om het fchoolgaan
te ontduil<en, laat men naar bed gaan, terwijl an-
deren zich vermaken. Een kind, dat befcheiden is,
wordt aangemoedigd en voorgetrokken, maar een
kind, dat zicii onbefchaamd indringt, befchaamt
men. Die vlijtig en werkzaam is, laat men deel ne-
men aan kinderlijke vermaken, en men bezorgt hem
uitfpanning na den arbeid; maar di(? traag is , wordt
van alle uitfpanning verfloken > want hij verdient de-
zelve niet. Die anderen opzettelijk leed doet, dien
leert men door eene zinnelijke ervaring, wat men
leed doen heet. Die voor anderen eenen kuil graaft,
valt er zelf in-
Behalve deze, in zeker opzigt van de natuur
flechts ontleende , en met een weinig willekeurs ge-
mengde opvoedingsmiddelen, zijn er ook zuiver fl:elli-
ge , waarbij het verband tusfchen hen en de bedrevens
daad enkel gegrond is op den wil des opvoeders.
Zij rigtcn zich naar de twee vermogendflie drijfveêren
der menfchelijke ziel , hoop en vrees; maar deze zijn
weder op zekere oorfpronkelijke driften gegrond , na-
melijk op de drift naar gewaarwordingen, die de
zinnen flreelen, of den geest voldoen , op den afkeer
van het tegenovergefliekfe, en op de eerzucht.
De begeerte naar aangename gewaarwordingen en
gefteldhedcn , naar welzijn en tevredenheid, behoort
zoo zeer tot de inrigting van onze natuur, dat men
niet de minde verrigting denken kan , zonder dat zij
daaraan een regtflrceiöch of meer verwijderd aandeel
heeft. Ook kan de flrengflie zedekunde niet verlan-
gen , dat deze neiging onderdrukt wordt, maar al-
leen , dat men de waardering van het goede, dat be-
geerd wordt, aan het oordcel en de rede onderwerpt.
Du moet ook reoJs in de opvoeding der kinderen
G • . bc-