Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95 )
fel van het bloote toeval is; men ttraffe niets, dat
uit eene onfchiildige zwakheid voortkomt. Hoe meer
aandeel de wil aan eene daad heeft, des te meer ze-
delijk wordt zij, en de graad van zedelijkheid moet
in de opvoeding dien der belooning of Itraf alleen
bepalen.
Men neme de uitwerking, die de belooningen en
ftraffen op het karakter doen , naauwkeurig waar. Zelfs
de allervoorzigtigfte opvoeder kan mistasten, en door
beloften uitlokken, daar hij door bedreigingen terug
houden moest. Maar zoodra hij merkt, dat de aan-
gewende middelen hunne uitwerking misfen, zal hij
terftond tot andere maatregelen overgaan.
Men make de werking der ftrafien en belooningea
nog fterker, door de gezindlieden , die men daarbij'
den kweekeling doet blijken. Men doe hem zien ,
dat men aan zijne gebreken, even als aan zijne deug-
den, deel neemt. Men betoone hem misnoegen of me-
delijden , wanneer hij zich zeiven bezeerd en in de
noodzakelijkheid gebragt heeft, om toe te ftaan, dat
hem een minder leed worde aangedaan, ten einde een
grooter voor te komen. Wanneer hij belooning ver-
diend heeft, betoone men hem zijn genoegen en eene
deelnemende vreugde. En dit zij hem nog meer
waard , dan de belooning zelve.
Het is verkeerd, aan bepaalde handelingen bepaalde
ftraffen of belooningen te verbinden. De bijzondere
gefteldheid des gemoeds in het oogenblik van hande-
len , de ftemming van het karakter enz- kunnen een
belangrijk onderfcbeid maken. Zoo kan men b. v.
verre boven verdienfte beloonen, wanneer men de
gefteldheid van het temperament als verdienfte re-
kent. /
Wat