Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 94 )
leen dan flraffen en vooral belooningen te venverpen
zijn, wanneer zij het zedelijk karakter bederven of
verzwakken. Wij houden het dus daarvoor, dat het
zeker is, dat niettegenltaande de gegevene bedenking,
welke een verftandig opvoeder zeer gemakkelijk kan
vermijden, het beßuur eener kinderwereld^ zoo als
die werkelijk gevonden wordt, zonder flellige ßräf-
fen en heloomngen niet kan beßaan.
Het gebruik van al de ftellige (pafitive) onderfteu-
ningsmiddelen vordert omzigtigheid en fpaarzaamheid;
want de ondervinding leert, dat de mensch , welke
reeds vroeg gewend wordt, bij het goede, dat hij
doet, alléén het gewin of het loon te berekenen, en
blootelijk door vrees van liet kwaaddoen wordt terug
gehouden, den zin voor het goede trapswijze ver-
liest , en weinig innerlijken afkeer van het kwade
behoudt. Hierop grondt men de volgende algemeene
regelen.
Zoo lang er andere middelen over zijn om het voor-
geftelde doel te.bereiken, ga men even min tot be-
looningen als tot ftralfen over.
Kinderen , die kwade gewoonten hebben, die ver-
keerd opgevoed, of misfchien geheel verwaarloosd
zijn, maken het gebruik daarvan veel meer noodzake-
lijk , dan zulke., m wellce van der jeugd af aan
de gezindheid voor al wat regt, goed en betamelijk
is werd aangekweekt. Anders te moeten hande-
len , zou voor dezen reeds eene ftraf zijn. Men heeft
voor hen ook geene kunstmatige belooningen uit te
denken.
Gok neme men de naauwkeurigfte evenredigheid
tusfchen verdienfte en fchuld in acht. Men beloone
niets, dat louter eene gave der natuur of een tiitvverk-
fel